سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد که برای درخواست تعویض کارت هوشمند ملی نیازی به مراجعه‌ی حضوری نیست و می‌توان از طریق سایت ثبت احوال به نشانی www.ncr.ir پیش‌ثبت‌‌نام کرد.