فرصتی ویژه 

شرکت طرح رایان در راستای مشاغل برتر نیازمند تعدادی بازاریاب با پورسانت عالی میباشد .

برای هماهنگی و استخدام با شماره زیر تماس بگیرید .

0917-052-3600